Tai Chi M�stare

Tung Kai Ying

Mäster Tung Kai Ying är en internationellt känd tredje generationens Tai Chi-mästare, hans far Tung Hu Ling och farfar, Tung Ying Chieh var berömda mästare förre honom. Hans farfar var elev till, och lärare hos Yang Cheng Fu som skapat den Yang-stil Tai Chi vi ser över hela världen, och som är den mest utbredda Tai Chi-stilen. Mäster Tung är en av de absolut främsta representanterna för den traditionella Yang-stilen, då Tung-familjen har satt en ära i att bevara Yang-stilens Tai Chi oförändrad. Master Tung skolades till att föra denna tradition vidare av sin far och farfar. Med honom kommer man så nära Tai Chi Chuans källa och ursprung som överhuvudtaget är möjligt.

Tung-familjen har ett högt utvecklat Tai Chi arv som de vidareför, mäster Tung lär ut traditionella partnerövningar och självförsvar och Tung-familjens egen Tai Chi-stil med, Fa Jin energi, snabba explosiva rörelser. Han lär också ut Tai Chi-svärd/jian, sabel/dao och spjut/Qiang till avancerade elever. Mäster Tung Kai Ying började studera Tai Chi Chuan vid åtta års ålder, och följde sin farfar runt världen, och redan vid sjutton års ålder undervisade han vid Tung Ying Chieh's Tai Chi Chuan Academy baserad i Hong Kong, och bedrev undervisning i bl.a. Malaysia, Singapore och Thailand.

Idag är mäster Tung bosatt i USA, där han 1971 grundade Kai Ying Tung Academy of Tai Chi Chuan. Han undervisar över hela världen, och besöker regelbundet europeiska länder som Frankrike, Italien och Grekland. Sedan 1984 kommer han till Köpenhamn tre gånger per år, och har besökt Finland, Norge och Ryssland. 1989 kom han till Malmö för första gången och han har regelbundet återkommit.

Om Tai Chi Chuan har mäster Tung sagt: "The goal is not to demonstrate strength, power or violence. The goal is to attain serenity, tranquility, and the discovery of one self. It's truly an exercise of the spirit".

 
  Kai Ying Tung Academy of Tai Chi Chuan | Bilder | Artiklar | Kurser med m�ster Tung i Malm�